• Wszystkie zamówienia uzgadniane są indywidualnie zgodnie z potrzebami oraz wymaganiami zleceniodawcy.
  • Zamówienia realizowane są w ścisłej współpracy z klientem zgodnie z ustalonym projektem.
  • Przyjmuje się maksymalnie 5-cio tygodniowy czas realizacji zamówienia.
  • Wszelkie modyfikacje zlecenia/projektu wpływają na czas realizacji. Mogą go skrócić bądź wydłużyć – maksymalnie do 5 tygodni.
  • Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu przekazania potwierdzonego zlecenia wraz z uzgodnionym i potwierdzonym projektem niezbędnym do realizacji zlecenia.